Prilagodba

Sondu i spojne dijelove možemo prilagoditi prema veličini opreme za mjerenje kisika i vodene pare prema potrebama korisnika.

Osim pružanja općih proizvoda i usluga, korisnicima također pružamo analizu, dijagnozu i dizajn posebnih rješenja za teške probleme korisnika.