Welcome to Nernst.

Novo lansirani Nernst 1735 analizator kiselinske točke rosišta prikladan za kotlove i peći za grijanje

Novo lansirani analizator kisele točke rosišta Nernst 1735 poseban je instrument koji može mjeriti temperaturu kisele točke rosišta u dimnim plinovima kotlova i peći za grijanje online u stvarnom vremenu.Temperatura kisele točke rosišta koju mjeri instrument može učinkovito kontrolirati temperaturu ispušnih plinova kotlova i peći za grijanje, smanjiti niskotemperaturnu koroziju opreme zbog točke rosišta sumporne kiseline, poboljšati radnu toplinsku učinkovitost, povećati radnu sigurnost kotla i produljiti vijek trajanja opreme.

Nakon korištenja Nernst 1735 analizatora kisele točke rosišta, možete točno znati vrijednost kisele točke rosišta u dimnim plinovima kotlova i peći za grijanje, kao i sadržaj kisika, vodenu paru (% vrijednosti vodene pare) ili vrijednost točke rosišta i sadržaj vode ( G grama/KG po kilogramu) i vrijednost vlažnosti RH.Korisnik može kontrolirati temperaturu ispušnog plina unutar određenog raspona nešto višeg od kiselinske točke rosišta dimnog plina prema zaslonu instrumenta ili dva izlazna signala od 4-20 mA, kako bi se izbjegla niskotemperaturna kiselinska korozija i povećala sigurnost rada kotla.

U industrijskim kotlovima ili kotlovima za elektrane, rafinerijama nafte i kemijskim poduzećima i pećima za grijanje.Fosilna goriva (zemni plin, rafinerijski suhi plin, ugljen, mazut, itd.) općenito se koriste kao goriva.

Ova goriva sadrže više ili manje određenu količinu sumpora, koji će proizvesti SO2u procesu izgaranja peroksida.Zbog postojanja viška kisika u komori za izgaranje, mala količina SO2dalje se spaja s kisikom stvarajući SO3, Fe2O3i V2O5u normalnim uvjetima viška zraka.(dimni plin i zagrijana metalna površina sadrže ovu komponentu).

Oko 1 ~ 3% svih SO2se pretvara u SO3.TAKO3plin u visokotemperaturnom dimnom plinu ne nagriza metale, ali kada temperatura dimnog plina padne ispod 400°C, SO3spojit će se s vodenom parom i stvoriti paru sumporne kiseline.

Formula reakcije je sljedeća:

SO3+ H2OH2SO4

Kada se para sumporne kiseline kondenzira na površini za grijanje na kraju peći, doći će do korozije na niskoj temperaturi zbog točke rosišta sumporne kiseline.

U isto vrijeme, tekućina sumporne kiseline kondenzirana na niskotemperaturnoj grijaćoj površini također će se zalijepiti za prašinu u dimnom plinu stvarajući ljepljivi pepeo koji nije lako ukloniti.Kanal dimnih plinova je blokiran ili čak blokiran, a otpor je povećan, kako bi se povećala potrošnja energije induciranog ventilatora.Korozija i začepljenje pepela ugrozit će radno stanje ogrjevne površine kotla.Budući da dimni plin sadrži i SO3i vodene pare, proizvest će H2SO4pare, što rezultira povećanjem kiselinske točke rosišta dimnih plinova.Kada je temperatura dimnih plinova niža od temperature kiselinske točke rosišta dimnih plinova, H2SO4para će se zalijepiti za dimnjak i izmjenjivač topline i formirati H2SO4riješenje.Dodatno nagriza opremu, što dovodi do curenja iz izmjenjivača topline i oštećenja dimnjaka.

U pratećim uređajima ložišta ili kotla, potrošnja energije dimovoda i izmjenjivača topline čini oko 50% ukupne potrošnje energije uređaja.Temperatura ispušnih plinova utječe na radnu toplinsku učinkovitost peći i kotlova za grijanje.Što je viša temperatura ispuha, niža je toplinska učinkovitost.Za svakih 10°C povećanja temperature ispušnih plinova, toplinska učinkovitost će se smanjiti za približno 1%.Ako je temperatura ispušnog plina niža od temperature kiselog rosišta dimnog plina, to će uzrokovati koroziju opreme i izazvati sigurnosne opasnosti za rad peći i kotlova za grijanje.

Razumna temperatura ispuha iz peći za grijanje i kotla trebala bi biti malo viša od temperature kiselog rosišta dimnog plina.Stoga je određivanje temperature kiselog rosišta peći i kotlova za grijanje ključno za poboljšanje radne toplinske učinkovitosti i smanjenje sigurnosnih opasnosti pri radu.


Vrijeme objave: 5. siječnja 2022